Yokomo Ventilated Dual Slipper Set YOKZ2-670V

  • Sale
  • Regular price $ 35.49


Yokomo Ventilated Dual Slipper Set Fits:

  • Yokomo B-MAX2
  • Yokomo B-MAX2 MR
  • Yokomo B-MAX2 MR V2
  • Yokomo YZ-2
  • Yokomo YZ-2 CA
  • Yokomo YZ-2 DT
  • Yokomo YZ-2 DTM
  • Yokomo YZ-4