Bandai BB#367 Kshatriya SD BAS5060675

  • Sale
  • Regular price $ 11.99